Poor Micheál Bocht

Alan Egan ag léamh dáin iontach dá-theangach. Loit mise an líne dheireanach áfach. Gabh agam.